Wat doet OHP Nederland voor Nepal? Opportunities for Himalayan People (OHP) Nederland is een Nederlandse stichting die zich het lot aantrekt van de allerarmsten in Nepal. Nepal behoort tot de armste 40 landen ter wereld. Meer dan 40% van de bevolking is werkeloos. Ongeveer de helft van de kinderen gaat naar school. Er is een groot gebrek aan goede medische voorzieningen. OHP Nederland ondersteunt een aantal concrete kleinschalige hulpverleningsprojecten. Deze ondersteuning is mogelijk door vrijwillige bijdragen van donateurs. Er wordt praktische en goed begeleide hulp geboden, die mensen nieuw perspectief geeft. De hulpverlenings-projecten worden uitgevoerd door Nepalezen. De medewerkers in Nepal maken deel uit van de organisatie OHP Nepal met wie OHP Nederland nauw samenwerkt.

De eerste stappen voor het hulpverleningswerk zijn gezet in 2001. Omdat het werk in Nepal groeit en het aantal donateurs in Nederland groeit is in september 2006 in Nederland de Stichting OHP Nederland opgericht.

De motivatie van OHP Nederland voor het geven van hulp ligt in de bewogenheid en liefde van God voor ieder mens, zoals Hij die zichtbaar heeft gemaakt in Jezus Christus. OHP Nederland doet haar werk:

  • zonder winstoogmerk
  • zonder onderscheid van ras, kaste of religie
  • vanuit een christelijke levensvisie,
  • onafhankelijk van een kerkelijke denominatie