De stichting OHP Nederland ondersteunt in Nepal  arme, ongeschoolde, werkloze jongeren, alsmede arme kinderen en ouderen, met als doel hen te helpen zelfredzame burgers te worden die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Missie

Het geven van materiële en immateriële steun aan OHP Nepal, waardoor deze organisatie in staat is om:

  • kwetsbare kinderen de mogelijkheid te geven degelijk onderwijs te volgen; schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen te financieren met behulp van individuele sponsors;
  • vaktrainingen te laten verzorgen en lees-en schrijfonderwijs voor volwassenen;
  • ouderen en gehandicapten sociale, pastorale en materiële hulp te bieden;
  • kerken actief te betrekken bij het uitvoeren van de missie;
  • pastores en diaconale werkers toe te rusten door middel van de training ‘Logos’.