De stichting OHP Nederland ondersteunt in Nepal  arme, ongeschoolde, werkloze jongeren, alsmede arme (wees-)kinderen en ouderen, met als doel hen te helpen zelfredzame burgers te worden die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Missie

Het geven van materiële en immateriële steun aan OHP Nepal, waardoor deze organisatie in staat is om:

  • kwetsbare kinderen te helpen en onderwijs te laten volgen
  • schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen te financieren met behulp van individuele sponsors uit Nederland
  • vaktrainingen te verzorgen om hen in staat te stellen in hun eigen onderhoud te voorzien
  • ouderen materiële hulp te verlenen