sponsor een schoolkindZonder onderwijs is er weinig toekomst voor kinderen in Nepal.

Voor € 15,00 per maand kunt u een kind uit een arm gezin naar school laten gaan. Van dat bedrag wordt schoolgeld, schoolkleding en boeken betaald. Jaarlijks houden we u op de hoogte van de vorderingen van ‘uw’ kind.

In 2015 gingen dankzij dit project 106 kinderen naar school. Ook ontvingen 15 studenten – waarvoor we geen individuele sponsor konden vinden op een beperkte wijze hulp – zodat ze de gelegenheid hadden om hun opleiding voort te zetten.

Lees hier het verhaal van Aspara.

*Wilt u ook een kind sponsoren of meer informatie? Mail dan naar scpnepal@hotmail.com