OHP Nederland respecteert uw privacy en veiligheid. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

U kunt ons op het web opzoeken zonder dat u zichzelf bekendmaakt of persoonlijke informatie openbaar hoeft te maken. Als u besluit ons wel persoonlijke informatie te geven (informatie waardoor u te identificeren bent) bijvoorbeeld via formulieren, weet dan dat we die gegevens alléén gebruiken voor de relatie tussen u en OHP Nederland. 

U kunt sponsor worden voor verschillende projecten. De contactinformatie en bankgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt bewaren we met het doel om ons werk te kunnen verrichten ten behoeve van deze projecten en om u op de hoogte te kunnen houden van het werk van OHP. We melden u dan ook aan voor onze e-mailnieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven die we versturen bevatten een afmeldingsmogelijkheid, zodat u eenvoudig kunt aangeven als u deze niet meer wil ontvangen.  De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Vraag dan een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te wissen.

Als u op deze website een link treft naar een andere website, dan is OHP Nederland niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze site omgaat met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom het privacy beleid voor een update.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met OHP Nederland: info@ohpnederland.nl