Alle projecten van OHP worden door het plaatselijk Nepalees team uitgevoerd. De lokale kerken worden daar nauw bij betrokken. Om de visie van OHP door te geven aan de lokale gemeenten en onderwijs te geven over het belang van het handen en voeten geven aan je geloof, is er een cursus opgezet.

Om lokale pastores, kerkleiders en belangstellenden toe te rusten wordt een bijbelcursus, Logos, aangeboden. Deze cursus wordt per module gegeven en duurt twee jaar. Zo wordt de bijbelkennis verdiept en het diaconaal bewustzijn vergroot.

Het gevolg is dat er meer vrijwilligers actief zijn in het helpen van mensen in nood.

Reacties van cursisten
Deze training heeft mij persoonlijk veranderd. Nu hebben mensen in mijn gemeente geleerd om te geven, te delen en actief te zijn in de prediking van het evangelie. Daardoor zien we een groei in onze gemeente.’

‘Ik ben huisvrouw en help mijn man bij zijn bediening in een kleine gemeente op de berg. Wij, vrouwen, hebben een heel moeilijk leven in het dorp. We krijgen nauwelijks de kans om te leren. Ik ben niet goed in lezen en schrijven omdat ik nooit naar school ben geweest. Ik ben dankbaar dat ik het voorrecht had om deze cursus te volgen.’

‘Ik ontdekte hoe belangrijk het is om de jonge generatie tot discipelen te maken. De training heeft me ook geholpen om Christus op een hele praktische manier te volgen. Ik ben dankbaar.’