Alle projecten van OHP worden door het plaatselijk Nepalees team uitgevoerd. De lokale kerken worden daar nauw bij betrokken. Om de visie van OHP door te geven aan de lokale gemeenten en onderwijs te geven over het belang van het handen en voeten geven aan je geloof, is er een cursus opgezet.

Logos is een op bijbelse leest geschoeid trainingsprogramma om pastores, oudsten, kerkelijke leiders en belangstellenden te onderrichten en toe te rusten; diaconaal bewustzijn te vergroten en het gedachtengoed van OHP te implementeren in de plaatselijke gemeente zijn onderdelen daarvan.

Het trainingsprogramma duurt twee jaar.

Het gevolg is dat er meer vrijwilligers actief zijn in het helpen van mensen in nood.