Jai en Budhi MayaDit zijn Jai (78) en Buddhi Maya (72), al meer dan vijftig jaar zijn ze getrouwd. Ze hebben hun leven lang de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ze zijn nooit naar school geweest. Dat was in hun jeugd een luxe die ze zich niet konden veroorloven. Het echtpaar heeft te kampen met een slechte gezondheid, maar omdat ze zo’n eenvoudig bestaan hebben, is er weinig geld voor medische zorg. Ze voelen zich vaak eenzaam en afgewezen door de samenleving.

Nepal kent geen pensioenstelsel, dit betekent dat ouderen voor 100 % zijn aangewezen op de zorg van hun kinderen. Als dat om wat voor reden ook niet lukt, is er geen sociaal vangnet. OHP zorgt ervoor dat Jai en Buddhi Maya iedere maand met een kleine bijdrage tenminste voldoende te eten hebben. Ook komen ze graag naar de maandelijkse ouderenbijeenkomst van OHP, waar ze hun verhaal kunnen delen met andere ouderen. Ze laten weten dat ze dankbaar zijn voor de liefde en de morele steun die ze van OHP ontvangen in deze moeilijke periode van hun leven.