Mina

Mina is een meisje van dertien. Ze is lichamelijk en mentaal beperkt vanaf haar geboorte. Ze komt uit een gezin van drie kinderen. Haar twee zussen zijn gezond en wel. Haar oudste zus is getrouwd en haar jongere zus gaat nog naar school.

De vader van Mina werkt als dagloner bij een klein bouwbedrijf en haar moeder verdient wat geld bij een kleermaker. Maar ook haar moeder kampt met gezondheidsproblemen. Omdat Mina niet alleen thuis kan zijn, moet altijd één van beide ouders thuisblijven om voor haar te zorgen. Dit maakt dat hun inkomen ontoereikend is.

In de Nepalese maatschappij gelooft men dat een handicap een vloek van de goden is. De gehandicapte heeft niet genoeg gedaan om de goden en godinnen te behagen. In vorige levens zal men vast slecht geleefd hebben. Dus is het je eigen schuld.

Niet verwonderlijk dat mensen op je neerkijken als je lichamelijk of mentaal beperkt bent. De familie zal hun kind dan ook niet makkelijk laten zien aan de buitenwereld en eerder in huis verbergen. Er is schaamte, hulpeloosheid, eenzaamheid en hopeloosheid omdat ze verstoten worden.

De ouders van Mina kwamen tot geloof in Jezus en kregen contact met de plaatselijke kerk. Een totaal nieuwe wereld ging voor ze open. Ze werden welkom geheten en ontvingen liefde en zorg. Ze ervaren de liefde van God door de gelovigen en zijn deel geworden van de gemeente.

OHP ondersteunt al een aantal jaar Rupa en haar familie financieel. Je ziet Rupa openbloeien. Ze neemt deel aan de activiteiten die we organiseren voor mensen met een beperking. Daar worden ook cadeautjes uitgedeeld bij speciale gelegenheden. Rupa kan haar geluk niet op. Wat een dankbaar kind!

Wilt u kinderen en ouderen met een handicap ondersteunen, vermeld dit bij uw gift.