Geven
U kunt het werk van OHP ondersteunen door een gift over te maken op bankrekening

NL41RABO 0129222038

t.n.v.  Stichting OHP Nederland

U kunt aangeven voor welk project u geeft. U kunt ook als bestemming kiezen “waar meest nodig”. Dan bestemmen wij uw gift voor het project waar het geld het meest nodig is.

ANBI keurmerk van de Belastingdienst.
De stichting OHP Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is volgens de geldende belastingregels.

Van uw gift gaat 93 % naar de projecten in Nepal

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het werk van OHP Nederland en de nieuwsbrief (4 x per jaar) ontvangen? stuur dan een email naar: info@ohpnederland.nl