‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’ Mattheüs 25:40

Opportunities for Himalayan People (OHP) Nederland is een Nederlandse stichting die zich het lot aantrekt van de allerarmsten in Nepal. Nepal behoort tot een van de armste landen ter wereld. Veel kinderen moeten al op jonge leeftijd meehelpen om de kost te verdienen en krijgen daardoor niet de kans om naar school te gaan. OHP Nederland ondersteunt een aantal concrete kleinschalige hulpverleningsprojecten. Deze ondersteuning is mogelijk door vrijwillige bijdragen van donateurs. Er wordt praktische en goed begeleide hulp geboden, die mensen nieuw perspectief geeft. De hulpverleningsprojecten worden uitgevoerd door Nepalezen. De medewerkers in Nepal maken deel uit van de Nepalese organisatie met wie OHP Nederland nauw samenwerkt.

De motivatie van OHP Nederland voor het geven van hulp ligt in de bewogenheid en liefde van God voor ieder mens, zoals Hij die zichtbaar heeft gemaakt in Jezus Christus.

OHP Nederland doet haar werk:

  • zonder winstoogmerk
  • zonder onderscheid van ras, kaste of religie
  • vanuit een christelijke levensvisie,
  • onafhankelijk van een kerkelijke denominatie