Opportunities for Himalayan People (OHP) Nederland is een Nederlandse stichting die zich het lot aantrekt van de allerarmsten in Nepal. Nepal behoort tot de armste landen ter wereld. Meer dan 40% van de bevolking is werkeloos. Volgens de UN leeft 37% van de Nepalese bevolking in extreme armoede. Veel kinderen moeten al op jonge leeftijd de kost verdienen en krijgen daardoor niet de kans om naar school te gaan. OHP Nederland ondersteunt een aantal concrete kleinschalige hulpverleningsprojecten. Deze ondersteuning is mogelijk door vrijwillige bijdragen van donateurs. Er wordt praktische en goed begeleide hulp geboden, die mensen nieuw perspectief geeft. De hulpverleningsprojecten worden uitgevoerd door Nepalezen. De medewerkers in Nepal maken deel uit van de organisatie OHP Nepal met wie OHP Nederland nauw samenwerkt.

De motivatie van OHP Nederland voor het geven van hulp ligt in de bewogenheid en liefde van God voor ieder mens, zoals Hij die zichtbaar heeft gemaakt in Jezus Christus.

OHP Nederland doet haar werk:

  • zonder winstoogmerk
  • zonder onderscheid van ras, kaste of religie
  • vanuit een christelijke levensvisie,
  • onafhankelijk van een kerkelijke denominatie