Beste lezer,

Met dankbaarheid zien we dat het werk van OHP in Nepal over 2022 niet alleen voortgang heeft gevonden, maar ook dat de basis is gelegd voor een verdere groei en uitbreiding. De directie en medewerkers in Nepal lukt het na de COVID pandemie weer beter om kwetsbare mensen te helpen, juist ook in afgelegen gebieden, zoals het Westen van Nepal.

De basis voor die uitbreiding is te vinden in het Logos programma. Via dit programma
worden kerkleiders meegenomen in het diaconale gedachtengoed en de rol die lokale
kerken hebben in het omzien naar deze mensen. De contacten die via Logos worden gelegd, worden de initiatiefnemers om de projecten van OHP in nieuwe gebieden vorm te geven. Groei is geen doelstelling op zich, maar we zijn blij met deze ontwikkeling. De nood is zo hoog en als we op meer plaatsen perspectief kunnen bieden is dat iets om dankbaar voor te zijn. Ik heb veel respect voor de toewijding en energie van de directie en medewerkers in Nepal om het werk verder te brengen.

Dankbaar ben ik ook voor uw steun! Juist tijdens het bezoek van de Nepalese directie aan Nederland in het najaar van 2022 was het duidelijk hoe zeer het werk gedragen wordt met uw gebed en uw giften. Ook in 2023 reken ik weer op u en vragen wij de zegen van onze hemelse Vader op het werk in Nepal.

Met vriendelijke groet,
Coert Kleijwegt
Voorzitter OHP

Het OHP Nederland jaarverslag van 2022 is beschikbaar op deze website. U kunt het jaarverslag 2022 downloaden door op deze link te klikken.