Beste lezer,

2021 was een uitgesproken moeilijk jaar in Nepal. Meer nog dan in Nederland zuchtte het
land onder de gevolgen van COVID-19. Veel van onze lopende projecten konden niet of
slechts beperkt doorgang vinden als gevolg van langdurige lockdowns.
Ik heb veel respect voor de medewerkers van OHP die de flexibiliteit hadden om om te
schakelen naar meer crisisachtige ondersteuning. Duizenden gezinnen hebben we kunnen
ondersteunen met voedsel om deze moeilijke tijd door te komen.

Ook ben ik dankbaar voor u! U bent blijven geven aan de meest kwetsbaren!
Bijzonder vind ik ook de mentale weerbaarheid van de staf en de vrijwilligers in Nepal.
Ondanks de ronduit deprimerende omstandigheden, het verlies van broeders en zusters
door COVID-19 en de zorgen voor elkaar, is er ook de ruimte genomen om te komen tot
nieuwe initiatieven en samenwerkingspartners. De directie is niet bij de pakken neer gaan
zitten, maar de voorbereidingen voor 2022 hebben ze al grondig uitgedacht. Zo worden de
gebieden waar OHP-hulp biedt verder uitgebreid, tot in ver afgelegen delen van Nepal!

Een krachtige impuls wordt gegeven aan Logos om de plaatselijke gemeenten verder toe te
rusten om zelf hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Ook zijn er nieuwe trainingen
ontwikkeld en jongeren zullen in 2022 opgeleid worden tot fietsenmaker en kapper. Een
prachtige uitbreiding op het huidige aanbod.

Ik weet zeker dat we ook in 2022 op uw steun kunnen rekenen om de kwetsbaren in Nepal
te helpen en iets van Gods liefde te laten zien.

Coert Kleijwegt
Voorzitter OHP Nederland

U kunt het jaarverslag 2021 via deze pagina downloaden.