Het voorwoord van dit jaarverslag over 2019 schrijf ik terwijl we met elkaar alweer een paar weken thuis zitten vanwege het Corona virus. Wat lijkt 2019 opeens een tijd geleden! 

Wat een nare tijd! Het missen van de gewone zekerheden van het bestaan laat mij niet onberoerd. Juist in deze tijd van reflectie realiseer ik mij opnieuw hoe bevoorrecht we zijn in Nederland. In Nepal zit men ook thuis, maar velen hebben daar de directe zorg om het dagelijks voedsel en dreigt de honger.

Wat is het fijn dat OHP in deze situaties onmiddellijk en gericht steun kan bieden aan arme families door het verschaffen van voedselpakketten. Ook is het hartverwarmend hoe u meteen reageert op het verzoek om hulp. Uw gulle giften worden gelijk omgezet in praktische hulp. 

Dit is zo kenmerkend voor het werk van OHP. 2019 was een jaar waarin naast directe en praktische hulp ook weer structureel is gebouwd aan het versterken van de lokale kerken om hun diaconale taak in te vullen. 

Ik ben dankbaar voor het enthousiasme en het doorzettingsvermogen waarmee de directie en de medewerkers van OHP in Nepal zo veel werk verzetten. Ook ben ik dankbaar voor gebed, tijd en geld van u, de trouwe achterban van OHP in Nederland.

Jezus is Heer! Hij heeft de wereld in zijn hand, Hij draagt het werk in Nepal. In dat besef leggen we verantwoording af over 2019. In dat vertrouwen gaat in 2020 het werk door in Nepal.

Coert Kleijwegt

Voorzitter OHP Nederland

Het OHP Nederland jaarverslag van 2019 is beschikbaar op deze website. U kunt het jaarverslag 2019 downloaden door op deze link te klikken.