Terugkijkend op 2017 is er veel reden tot dankbaarheid! Ook in 2017 is het werk van OHP doorgegaan en zijn er veel kwetsbare kinderen, jonge vrouwen en ouderen geholpen. Dankbaar zijn we voor het werk van de Nepalese directie van OHP en de medewerkers die zo loyaal en volhardend zijn in het omzien naar de allerarmsten in Nepal. Dankbaar ook voor een trouwe, loyale groep donateurs, waar we steeds een beroep op kunnen doen. Bovenal zijn we dankbaar voor de zegen van onze hemelse Vader op het werk in Nepal. Een jaar waarin we iets van zijn grote liefde voor mensen konden laten zien.

Het OHP Nederland jaarverslag van 2017 is beschikbaar op deze website. U kunt het jaarverslag 2017 downloaden door op deze link te klikken.