We willen alle gevers hartelijk danken voor  hun giften i.v.m. de zware overstromingen in Nepal. Tot nu toe is er € 3000 binnen gekomen! We gaan in overleg met de Nepalese werkers op welke manier deze giften het beste besteed kunnen worden. Geven is nog steeds mogelijk.

U kunt een gift overmaken op het bankrekeningnummer van OHP Nederland

NL41RABO 0129222038 t.n.v. Stichting OHP Nederland met vermelding “Overstroming”