Bardia

Augustus 2017

Zuidoost-Azië is getroffen door zware overstromingen. Ook Nepal heeft te maken met uitzonderlijk hevige moessonregens, die nog minstens tot eind augustus duren. Dat gaat gepaard met overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen.

 

Een huis in puin in Meghauli

Honderdduizend mensen zijn getroffen. Er zijn al honderden doden en veel mensen worden vermist, en vele huizen zijn ernstig beschadigd of helemaal in puin.

Deze foto’s hebben we ontvangen uit de zuidelijke regio Terai.

 

 

In Pokhara blijft het regenen, maar is het redelijk veilig. De dorpen rond Pokhara zijn er erger aan toe. Deze dorpen zijn getroffen door modderstromen, zelfs zijn hele dorpen weggevaagd. De mensen zijn alles kwijt en hebben erg te lijden. De schaarse wegen naar het zuiden, die normaal al in slechte staat zijn, zijn nu moeilijk begaanbaar en erg gevaarlijk. Daarom is het voor de OHP-medewerkers op dit moment niet mogelijk om te reizen van of naar het zuiden. En dat is al een paar weken het geval.

De plaatsen in het zuiden waar OHP actief is, zoals Chitwan en een paar dorpen rond Nawalparasi zijn overstroomd. Veel mensen zijn hun huis, dat in veel gevallen slechts een strooien hut is, kwijtgeraakt. Tot overmaat van ramp zijn ook rijstvelden vernield door modderstromen. Er zal dus geen oogst zijn! Er dreigt ook gevaar voor ziektes, zoals tyfus, geelzucht en dysenterie.

Een tijdelijk onderkomen in Bardia

Op dit moment wordt er noodhulp gegeven door de overheid en wordt er hulp geboden aan de slachtoffers door Ngo’s. Ook de kerken doen wat ze kunnen om de nood te lenigen, maar de middelen zijn schaars. En over een paar maanden zal deze hulp opdrogen! Daarom willen wij graag datgene wat we al doen, hulp aan de allerarmsten, uitbreiden. We willen mensen voorzien van dekens en kleding en datgene waar behoefte aan is. Dat is hoognodig, omdat de winter dan voor de deur staat en het kan erg koud zijn.

 

 

Wilt u ook meehelpen en een gift overmaken?

Dat kan op ons rekeningnummer NL41RABO 0129222038 t.n.v. Stichting OHP Nederland, met vermelding “Overstroming”.

Wilt u bidden voor de situatie in Nepal, de slachtoffers, de hulpverlening en onze Nepalese medewerkers?

Stand van zaken 27 september 2017

Hartelijk dank voor uw gebed en voor de giften die we mochten ontvangen!

Tot nu toe is er  € 3000 binnen gekomen! We gaan in overleg met de Nepalese werkers op welke manier die giften het beste besteed kunnen worden. Het is nog steeds mogelijk om een gift over te maken.

Heel fijn als u doorgaat met bidden voor Nepal en de Nepalese werkers die zich inzetten voor de allerarmsten.

December 2017
Door uw hulp was het mogelijk goederen zoals matrassen, dekbedden, en kussens uit te delen in de regio Chitwan. 

Bekijk het filmpje en de foto’s