Coert Kleijwegt is de nieuwe voorzitter van OHP Nederland sinds september 2016.  Coert zijn motivatie voor dit werk:

De kracht van hulp aan de allerarmsten, vanuit een diepe overtuiging dat Gods liefde perspectief biedt, is waar OHP voor staat. Wat mooi om dat werk met elkaar doorgang te laten vinden en zo iets van een verschil te maken in Nepal

We zijn erg blij met Coert als voorzitter en wensen hem Gods zegen toe in zijn werk voor OHP Nederland