Mevrouw Alie Beek, inmiddels 94 jaar oud, sponsort al vijftig jaar kansarme kinderen. Haar passie voor kinderen heeft ze altijd al gehad. In een ver verleden heeft ze jarenlang een kinderclub geleid. Zelf heeft ze vier kinderen, negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.

Mevrouw Beek, hoe kwam u erbij om kinderen te sponsoren?
Vijftig jaar geleden ontmoetten mijn man en ik iemand die kinderen hielp in India. Dat vonden we heel bijzonder en zo kregen we ons eerste sponsorkind. Ook toen mijn man overleed, bleef ik kinderen ondersteunen bij verschillende organisaties.

Hoe kwam u in contact met OHP?
In onze huiskring van de gemeente, vertelde Els over het werk dat ze was begonnen in Nepal samen met haar Nepalese vrienden. Ze wilden graag kinderen die niet naar school konden en in zeer arme omstandigheden leven helpen. Zo kreeg ik Sonu als eerste sponsorkind. Sonu kon naar school en toen hij jaren later zijn school had afgemaakt, kreeg ik Alisha. Ze was toen negen jaar.

Wat weet u over Alisha?
Alisha komt uit het zuiden van Nepal. Haar vader is verongelukt in India toen hij op zoek was naar werk. Alisha was nog een baby en haar moeder heeft haar toen achtergelaten bij haar opa. Haar opa kon moeilijk voor haar zorgen want hij was ook erg arm. IHP heeft haar toen opgenomen in het Sunshine kinderhuis.

Tien jaar geleden werd een long- en hartafwijking ontdekt. Ze zou niet lang meer leven. Ze moest vaak naar het ziekenhuis en het is een wonder dat ze nog leeft. Ze heeft ook haar moeder teruggevonden en woont nu bij haar moeder. Zij heeft werk gekregen dankzij steun van OHP.

Veertiende achterkleinkind

Waarom vindt u het belangrijk om een kind te sponsoren?
Mijn verlangen is dat een kind allereerst de Heer leert kennen. En Alisha is een kind van God. Ze heeft zelfs haar moeder tot de Heer geleid. Elke dag bid ik voor haar en breng ze bij God. Ze is mijn veertiende achterkleinkind.

Het is belangrijk dat ze naar school kan. Mijn kinderen konden en mochten leren wat ze zelf wilden. Mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ook. En daarom sponsor ik Alisha. Ze kan naar school en krijgt ook nog extra eten.

Heeft u contact met Alisha?
Elk jaar laat OHP weten hoe het met haar en haar familie gaat en hoe ze het doet op school. Ik krijg een foto en zo zie ik ze veranderen. Als iemand van OHP naar Nepal gaat geef ik een kaart mee en dan krijg ik van Alisha een kaart terug en een mooie tekening. Ze is nu vijtien jaar en een mooi meisje. Ze doet het erg goed op school.

Het is mooi werk wat OHP doet en ik ben blij dat ik deze kinderen kon helpen. Maar er zijn er nog zoveel die hulp nodig hebben. Ik gun elk kind een sponsor.

Ook een kind sponsoren?
Wilt u voor 15 euro per maand een kind een toekomst geven, stuur dan een mail naar info@ohpnederland.nl en Annemieke Kloos neemt dan contact met u op.