Jezus roept ons op Zijn voorbeeld te volgen. Deze tekst uit Mattheus is het uitgangspunt van OHP. Al ruim 13 jaar mogen we ons inzetten voor onze medemens in Nepal. Ook in het afgelopen jaar hebben we vele kunnen helpen. Het is een zegen om tot zegen te kunnen zijn. We zijn dankbaar om het goedgekeurde jaarverslag van 2013 aan u te presenteren. Hieraan vast gekoppeld zit ook ons beleidsplan voor 2014. We hopen dat dit jaarverslag voor u een bemoediging mag zijn. Door te lezen wat uw gift in een land als Nepal kan betekenen en u hierdoor tot zegen mag zijn.

U kunt dit document hier downloaden.