Op 28 mei 2011 heeft OHP haar 10 jarig jubileum gevierd. Een mooie ontmoeting met ruim 80 supporters. Voor hen die er niet konden zijn een kort verslag. Er is een film getoond van de diverse projecten van OHP Nepal. Dit gaf een goede impressie van wat het werk inhoud maar ook een indruk van het land en de omstandigheden van het Nepalese volk. Arjun & Asha hebben verteld over zegeningen in hun werk en hebben gebedspunten gedeeld. Hans Vos, een betrokken supporter die daar is geweest heeft iets verteld van zijn ervaringen in Nepal. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen aan Arjun & Asha. Als afsluiting hebben ze samen een lied gezongen. De jubileumcollecte van die middag heeft een mooi bedrag opgebracht voor het kinderhuis en de ouderensupport.

Een dag die voor vele tot zegen is geweest zoals ook het werk van OHP tot zegen is voor velen. Wij willen u danken voor uw betrokkenheid! Blijft u met ons bidden voor Arjun & Asha en het werk van OHP? Uiteindelijk zijn wij allen dienaren in Zijn Koninkrijk en verwachten we alles van Hem die ons kracht geeft.

Inmiddels zijn Arjun & Asha weer uit Nederland vertrokken. Zij hebben een mooie tijd gehad en doen u allen de hartelijke groeten.